APAKAH KEPENTINGAN INSURAN


Semua kepentingan insuran adalah sama mempunyai objektif yang sama iaitu memberi perlindungan kepada yang diinsurans sekiranya berlaku sebarang perkara yang tidak diingini atau malapetaka. Prinsip asas insurans adalah sama untuk kedua-dua takaful dan insurans konvensional. Sebagai contoh, peserta mesti mempunyai kepentingan kewangan yang sah dalam risiko yang diinsuranskan, bererti harus menanggung kerugian kewangan sekiranya risiko yang dipertanggungkan berlaku. Insurans atau kontrak takaful adalah kontrak niat baik (kepercayaan). Dengan demikian, peserta harus mendedahkan semua bahan maklumat yang diperlukan. Jika salah satu bahan fakta yang relevan tidak didedahkan, kontrak ini adalah tidak sah dan peserta tidak akan dilindungi terhadap sebarang kerugian atau kerosakan.

Insuran mestilah memberi pelindungan peserta dan juga yang paling penting bentuk kewangan yang dilaburkan hendaklah mempunyai Badan Penasihat Syariah yang bertangungjawab untuk aktiviti-aktiviti operasi termasuk penawaran produk dan sebagainya memastikan berlandaskan Syariah. Ia juga bertindak sebagai memberi pulangan semula sekirangan berlaku kemalangan atau kematian pada peserta..

Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai insuran boleh terus 
watsup ke 0132072512 - En Hairi 

Ulasan

Catat Komen